Κύμινα: 2391041563 - Σίνδος: 2310796964 - Άδενδρο 2391031985

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων


Στόχος προγράμματος – Σε ποιους απευθύνεται:

Τα Κ.Δ.Β.Μ. Νίκη Π. Καραθανάση, πιστοποιημένα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με κωδ. αδείας 2101150, σε συνεργασία με τον φορέα ACTA-Τεχνοβλαστός ΑΠΘ και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης διοργανώνουν σεμινάρια Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται 

 •          Εκπαιδευτές Ενηλίκων – εισηγητές Σεμιναρίων όλων των βαθμίδων
 •          Επαγγελματίες και επιστήμονες που θέλουν να εργαστούν ως εκπαιδευτές ενηλίκων στο αντικείμενό τους και
 •          Όσους επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας και να ενταχθούν στο μητρώο εκπαιδευτών ενηλίκων του ΕΟΠΠΕΠ
 •          Όσους δεν διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαιδευτική εμπειρία (150 ώρες) σε ενήλικες, για την απευθείας συμμετοχή τους στις εξετάσεις εκπαιδευτικής επάρκειας του ΕΟΠΠΕΠ.

 

Οφέλη για τους συμμετέχοντες:

 • Το πρόγραμμα οδηγεί απευθείας στη διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας του ΟΠΠΕΠ, ακόμη και για όσους δεν  διαθέτουν την απαιτούμενη εκπαιδευτική εμπειρία (150 ώρες) σε ενήλικες ()
 • Η βεβαίωση παρακολούθησης του Προγράμματος αναγνωρίζεται και μοριοδοτείται από φορείς του Δημοσίου όπως ΚΕΚ, Σχολές Γονέων, ΙΕΚΣΕΚ, το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης, Κέντρα Δια Βίου Μάθησης Δήμων και Δημόσιων φορέων κ.α.
 • Στο κόστος του προγράμματος συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή σε εξετάσεις για την απόκτηση του πιστοποιητικού «Πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων – Certified Adult Trainer (CATτης ACTA, Τεχνοβλαστός Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Λεπτομέρειες Σεμιναρίου

Κατηγορία: Εκπαίδευση
Έναρξη: Κάθε Δευτέρα
Ώρες: 100
Τόπος: Σίνδος
Τρόπος: E-learning/ Δια ζώσης
Κόστος: 290€

Οι Θεματικές Ενότητες του προγράμματος είναι οι ακόλουθες:

 • Αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων
 • Βασικές ικανότητες εκπαιδευτή ενηλίκων
 • Δυναμική και διεργασία της ομάδας
 • Θεωρίες μάθησης και χαρακτηριστικά ενηλίκων
 • Εκπαιδευτικές τεχνικές και Εκπαιδευτικά μέσα
 • Διαπολιτισμικότητα
 • Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας και αξιολόγηση
 • Σχεδιασμός μικροδιδασκαλίας
 • Παρουσίαση πιλοτικών μικροδιδασκαλιών
 • Προετοιμασία για τη συνέντευξη των εξετάσεων του ΕΟΠΠΕΠ

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις εκπαιδευτικές τεχνικές, καθώς και στο σχεδιασμό, την παρουσίαση και την αξιολόγηση των μικροδιδασκαλιών.

Κόστος σεμιναρίου: 290

Εκπτωτική Πολιτική:

Κατηγορίες εκπαιδευομένων που δικαιούνται έκπτωση

 • Οι άνεργοι, φοιτητές, υπάλληλοι που βρίσκονται σε καθεστώς διαθεσιμότητας καθώς και πολύτεκνοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, δύναται να αιτηθούν χορήγηση έκπτωσης ύψους 10% επί του συνολικού ποσού των διδάκτρων.
 • Σε περίπτωση συμμετοχής δύο ή περισσότερων ατόμων που συνδέονται με πρώτου βαθμού συγγένεια, δύναται να χορηγηθεί έκπτωση διδάκτρων ύψους 10%.
 • Σε περίπτωση συμμετοχής πέντε ατόμων και άνω που προέρχονται από τον ίδιο εργασιακό χώρο δύναται να χορηγηθεί έκπτωση διδάκτρων ύψους 15%.

Όροι χορήγησης εκπτώσεων

 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει υποβάλλει την σχετική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα που τον ενδιαφέρει και αυτή να έχει γίνει αποδεκτή από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης Αιτήσεων.
 • Ο ενδιαφερόμενος να έχει υποβάλλει γραπτώς το αίτημά του για τη χορήγηση έκπτωσης προσκομίζοντας παράλληλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις αναφορικά με τη διαδικασία χορήγησης έκπτωσης, σας παρακαλούμε, όπως επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του προγράμματος.
 • Υπογραμμίζεται ότι οι εκπτώσεις διδάκτρων δεν λειτουργούν σε καμία περίπτωση αθροιστικά. Συγκεκριμένα, αν κάποιος εκπαιδευόμενος εντάσσεται σε παραπάνω από μία κατηγορίες δικαιούχων, θα του χορηγηθεί η έκπτωση για την μία κατηγορία που ο ίδιος θα επιλέξει, ώστε να κάνει χρήση του δικαιώματός του.

Τιμολογιακή Πολιτική:

Το ποσό μοιράζεται σε δύο ισόποσες δόσεις:

 • 1η πριν την έναρξη του σεμιναρίου
 • 2η στο τέλος του σεμιναρίου

elGreek