Κύμινα: 2391041563 - Σίνδος: 2310796964 - Άδενδρο 2391031985

Οργάνωση και Λειτουργία Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)


Τα Κ.Δ.Β.Μ. Νίκη Π. Καραθανάση, πιστοποιημένα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με κωδ. αδείας 2101150, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό CE.A.R.S (Center of Academic Research and Studies) διοργανώνουν μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην οργάνωση και λειτουργία σχολείων δεύτερης ευκαιρίας.

Σκοπός του προγράμματος είναι:

η αναβάθμιση των γνώσεων των συμμετεχόντων σε θέματα της φιλοσοφίας και των αρχών της εκπαίδευσης ενηλίκων καθώς και στο πλαίσιο οργάνωσης και λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας. Ειδικότερα, η κατανόηση της αναγκαιότητας αυτού του θεσμού, το ρόλο εκπαιδευτή και εκπαιδευομένου, τα προγράμματα σπουδών, τις τεχνικές ενεργητικής μάθησης, το γραμματισμό και την αξιολόγηση

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε:

 • εκπαιδευτικούς, μονίμους και ωρομισθίους, που εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας, καθώς και
 • φοιτητές – σπουδαστές, που τους ενδιαφέρει ο χώρος της εκπαίδευσης ενηλίκων και ειδικότερα αυτός των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρία

Σημειώνεται δε, ότι οι εκπαιδευόμενοι που πραγματοποιούν το σεμινάριο παίρνουν το μέγιστο αριθμό μορίων στις προκηρύξεις των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας στο πεδίο της επιμόρφωσης (τόσο για εκπαιδευτές, όσο και για επιλογή Στελεχών) στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Η επιμόρφωση μοριοδοτείται, εκτός των άλλων, και στις προκηρύξεις:

 • Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) (2 μόρια)
 • Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) (2 μόρια)
 • Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) (3 μόρια)
 • Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) (5 μόρια)

Διάρκεια: 200 ώρες συμβατικής διδασκαλίας και προσωπικής ενασχόλησης 

Τρόπος διεξαγωγής: online, στα ελληνικά 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: απολυτήριο Λυκείου

Κόστος σεμιναρίου:    180€

Ενότητες:

 • Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Φιλοσοφία και Πρόγραμμα Σπουδών
 • Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τα ΣΔΕ
 • Τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας στην Ελλάδα
 • Ο εκπαιδευτικός στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
 • Ο εκπαιδευόμενος στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
 • Διαθεματικότητα και βιωματική μάθηση στα ΣΔΕ
 • Γραμματισμός και Πρόγραμμα Σπουδών των ΣΔΕ
 • Διδακτικές μέθοδοι στα ΣΔΕ
 • Σχεδιασμός διδακτικής ενότητας
 • Περιγραφική Αξιολόγηση στα ΣΔΕ
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Μετά το πέρας του προγράμματος θα δοθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το CE.A.R.S

Κατηγορία: Εκπαίδευση
Τύπος: Μοριοδοτούμενο 
Ώρες: 200 
Τρόπος: E-learning
Κόστος: 180€ 

elGreek