Κύμινα: 2391041563 - Σίνδος: 2310796964 - Άδενδρο 2391031985

Επιμόρφωση στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση


Ο πολυπολιτισμικός χαρακτήρας της κοινωνίας μας δημιουργεί την ανάγκη εκπαιδευτικών που αναγνωρίζουν και στηρίζουν ουσιαστικά την πολιτισμική πολυμορφία. Τα Κ.Δ.Β.Μ. Νίκη Π. Καραθανάση, πιστοποιημένα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με κωδ. αδείας 2101150, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό CE.A.R.S (Center of Academic Research and Studies) διοργανώνουν μοριοδοτούμενο σεμινάριο επιμόρφωσης στην Διαπολιτισμική Εκπαίδευση.

Μπορούν να συμμετέχουν:

 • Εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων
 • Κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι, ψυχολόγοι, διερμηνείς και επαγγελματίες υγείας
 • Μέλη ΜΚΟ, νοσηλευτές, νομικοί
 • Όσοι ενδιαφέρονται να εργαστούν σε εκπαιδευτικές μονάδες και πολυπολιτισμικές δομές

Το σεμινάριο μοριοδοτείται στην επάνδρωση επιστημονικού προσωπικού:

 • σε δομές προσφύγων, ζητούντων άσυλο
 • στην εκπαίδευση παλιννοστούντων, μεταναστών κλπ από Δήμους, ΜΚΟ και ΥΠΠΕΘ.

Διάρκεια: 250 ώρες συμβατικής διδασκαλίας και προσωπικής ενασχόλησης 

Τρόπος διεξαγωγής: online, στα ελληνικά 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Απολυτήριο Λυκείου

Κόστος σεμιναρίου: 180€

Ενότητες σεμιναρίου:

 • Εννοιολογικό πλαίσιο αναφοράς της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
 • Η εισαγωγή της διαπολιτισμικής διάστασης στην αρχική εκπαίδευση και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών
 • Διαπολιτισμική επικοινωνία
 • Βιωματική μάθηση στη Διαπολιτισμική εκπαίδευση
 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στον ευρωπαϊκό χώρο
 • Βασικές αρχές εφαρμογής της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης
 • Διεθνή παραδείγματα παιδαγωγικής ανάπτυξης του πολυπολιτισμικού σχολείου
 • Η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση στην Ελλάδα
 • Συγκριτικά αποτελέσματα, θεωρητικές προσεγγίσεις και ερμηνείες
 • Στερεότυπα και προκαταλήψεις: ορισμοί, λειτουργίες, θεωρίες προέλευσης
 • Διαπολιτισμικότητα – πολυπολιτισμικότητα και διαχείριση συγκρούσεων
 • Αναστοχαστικά αναλυτικά προγράμματα και μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης
 • Μέθοδοι διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες αναμένεται να είναι ικανοί να:

Προωθήσουν την ενσυναίσθηση απέναντι σε άλλους που είναι διαφορετικοί

Κατανοήσουν των πιθανών προσωπικών επιπτώσεων από το να ανήκεις σε συγκεκριμένες μειονότητες ή πολιτισμικές ομάδες

Διδάξουν την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα.

Γνωρίζουν τις τρέχουσες επιστημονικές εξελίξεις και τη συναφή μεθοδολογία στη διδασκαλία της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

Αντιμετωπίζουν πρακτικά ζητήματα διδασκαλίας και να διαχειρίζονται την τάξη μεταξύ μαθητών διαφορετικής πολιτισμικής προέλευσης

να σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να αξιολογούν γλωσσικά μαθήματα και εκπαιδευτικό υλικό, για όλους τους μαθητές διαφορετικών καταβολών

να παράγουν νέα γνώση, να στοχάζονται κριτικά και να προσφέρουν μέσω της ανατροφοδότησης της διδασκαλίας τους στο γνωστικό πεδίο

να συμμετέχουν σε κοινότητες μάθησης, ηλεκτρονικά περιβάλλοντα και να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών.

να διακρίνουν βάσει επιστημονικών κριτηρίων την ποιότητα των προσφερόμενων πηγών και υλικών και να χρησιμοποιούν εναλλακτικούς τύπους διδασκαλίας και αξιολόγησης.

να συνθέτουν σε επιστημονικό επίπεδο δεδομένα και ιδέες

Μετά το πέρας του προγράμματος θα δοθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το CE.A.R.S
Κατηγορία: Εκπαίδευση
Τύπος: Μοριοδοτούμενο
Ώρες: 250
Τρόπος: E-learning
Κόστος: 180€

elGreek