Κύμινα: 2391041563 - Σίνδος: 2310796964 - Άδενδρο 2391031985

Εκπαίδευση & Διαχείριση Ομάδας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας


Τα Κ.Δ.Β.Μ. Νίκη Π. Καραθανάση, πιστοποιημένα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με κωδ. αδείας 2101150, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό CE.A.R.S (Center of Academic Research and Studies) διοργανώνουν μοριοδοτούμενο σεμινάριο στην εκπαίδευση και διαχείριση σχολείων δεύτερης ευκαιρίας.

Η επιμόρφωση μοριοδοτείται, εκτός των άλλων, και στις προκηρύξεις:

 • Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) (2 μόρια)
 • Διευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) (2 μόρια)
 • Συμβούλων Σταδιοδρομίας στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) (3 μόρια)
 • Συμβούλων Ψυχολόγων στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.) (5 μόρια)
 • Εκπαιδευτικοί ΣΔΕ (4 μόρια)

Το πρόγραμμα απευθύνεται:

 • Σε εκπαιδευτές και στελέχη που εργάζονται, επιθυμούν ή σκέφτονται να εργαστούν σε Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
 • Σε όσους θέλουν να κατανοήσουν καλύτερα τον θεσμό των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
 • Σε όσους ενδιαφέρονται για το αντικείμενο της εκπαίδευσης ενηλίκων

Στόχος του προγράμματος οι συμμετέχοντες:

 • να γνωρίζουν τον τρόπο και την φιλοσοφία λειτουργίας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
 • να γνωρίζουν τις τυπικές και ουσιαστικές απαιτήσεις που έχει η εργασία ως εκπαιδευτής στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας
 • να μπορούν να διαγνώσουν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων και να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν ένα πρόγραμμα που θα καλύψει αυτές τις ανάγκες σεβόμενοι τις απαιτήσεις και την ιδιαιτερότητα των ΣΔΕ
 • να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα και τις σχολικές δραστηριότητες των ΣΔΕ στον γραμματισμό τους
 • να μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους εκπαιδευόμενούς τους και να διαχειρίζονται το βασικό εργαλείο των ΣΔΕ: την ομάδα
 • να είναι σε θέση να αναστοχάζονται πάνω στην πρακτική τους και να αξιολογούν τα προγράμματα και την απόδοσή τους.

Διάρκεια: 200 ώρες συμβατικής διδασκαλίας και προσωπικής ενασχόλησης 

Τρόπος διεξαγωγής: online, στα ελληνικά

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: απολυτήριο Λυκείου

Κόστος σεμιναρίου:    160€

Ενότητες:

 • Η λειτουργία των ΣΔΕ
 • Η εναρκτήρια συνάντηση
 • Κατάρτιση προγράμματος σπουδών
 • Ενεργητικές εκπαιδευτικές τεχνικές
 • Οργάνωση διδακτικής ενότητας
 • Μέθοδος πρότζεκτ και εργαστήριο
 • Σχολικές δραστηριότητες ΣΔΕ
 • Φάκελοι υλικού
 • Αξιολόγηση στα ΣΔΕ
 • Διαχείριση ομάδων στα ΣΔΕ

Μετά το πέρας του προγράμματος θα δοθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το CE.A.R.S

Κατηγορία: Εκπαίδευση
Τύπος: Μοριοδοτούμενο 
Ώρες: 200 
Τρόπος: E-learning
Κόστος: 160€ 

elGreek