Κύμινα: 2391041563 - Σίνδος: 2310796964 - Άδενδρο 2391031985

Ειδική Αγωγή και Νέες Τεχνολογίες


Τα Κ.Δ.Β.Μ. Νίκη Π. Καραθανάση, πιστοποιημένα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με κωδ. αδείας 2101150, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό CE.A.R.S (Center of Academic Research and Studies) διοργανώνουν μοριοδοτούμενο σεμινάριο για τις νέες τεχνολογίες στην Ειδική Αγωγή.

Σκοπός του σεμιναρίου:

Η γνωριμία με βασικές έννοιες της Ειδικής Αγωγής, εμβάθυνση στις ιδιαιτερότητες των μαθητών με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες και δεξιότητες και η συμβολή της παιδαγωγικής αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στην αποτελεσματική ένταξη και ισότιμων ευκαιριών για την εξέλιξη και πρόοδο των μαθητών αυτών.

Το πρόγραμμα:

 • μοριοδοτείται στις προκηρύξεις για ΔΣΕΚ, ΔΙΕΚ 
 • αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα στην εκτίμηση προσόντων για διδασκαλία σε Ι.ΙΕΚ Προσχολικής Ειδικής Αγωγής και άλλες συναφείς δομές εκπαίδευσης (Δημόσιες και Ιδιωτικές)

Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν όσοι ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη θεματική κατάρτιση όπως:

 • εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης
 • εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Εκπαίδευσης
 • Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό (ΕΕΠ)
 • Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ)
 • εκπαιδευτές σε Δ.ΙΕΚ και Ι.ΙΕΚ Προσχολικής Αγωγής
 • φοιτητές Ειδικής Αγωγής
 • γονείς
 • νηπιοβρεφοκόμοι
 • ψυχολόγοι
 • καθώς και άλλες ειδικότητες που ασχολούνται με την εκπαιδευτική διαδικασία σε Σχολεία Ειδικής Αγωγής.

Διάρκεια: 250 ώρες συμβατικής διδασκαλίας και προσωπικής ενασχόλησης 

Τρόπος διεξαγωγής: E-learning, στα Ελληνικά

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Απολυτήριο Λυκείου

Κόστος σεμιναρίου:   180 €

Ενότητες:

 • Ανάγκες μαθητών ειδικής αγωγής
 • Αναγκαιότητα διαφοροποιημένης διδασκαλίας και διαφοροποίησης προγραμμάτων σπουδών
 • Νομοθεσία για την Ειδική Αγωγή
 • Ιδιαιτερότητες μαθητών με ειδικές ανάγκες μέσα από πολυμεσικό υλικό (video’s)
 • Προβλήματα συμπεριφοράς
 • Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα
 • Αυτισμός
 • Νοητική Αναπηρία
 • Ειδικό λογισμικό για μαθητές με ειδικές δεξιότητες
 • Εφαρμογές εκπαιδευτικού λογισμικού σε Μονάδες ΕΑΕ
 • Χαρισματικά παιδιά και εκπαίδευση
 • Προτάσεις και Δραστηριότητες για τη διδασκαλία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες

Μετά το πέρας του προγράμματος θα δοθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το CE.A.R.S

Κατηγορία:  Εκπαίδευση
Τύπος:  Μοριοδοτούμενο
Ώρες:  250
Τρόπος: E-learning
Κόστος:  180

elGreek