Κύμινα: 2391041563 - Σίνδος: 2310796964 - Άδενδρο 2391031985

Χτίζοντας την Αποτελεσματική Ομάδα (Team Building)


Τα Κ.Δ.Β.Μ. Νίκη Π. Καραθανάση, πιστοποιημένα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με κωδ. αδείας 2101150, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό CE.A.R.S (Center of Academic Research and Studies) διοργανώνουν  σεμινάριο για το χτίσιμο της αποτελεσματικής ομάδας (Team Bulding).

Βασικός σκοπός του προγράμματος:

 • Η γνωριμία με την «Δυναμική» της ομάδας στον εργασιακό χώρο και τα θεαματικά αποτελέσματα της στην αύξηση της αποδοτικότητας του οργανισμού, καθώς και η συμβολή της στην προσωπική ανάπτυξη και επαγγελματική εξέλιξη (στελέχους και εργαζομένου)
 • Οι προϋποθέσεις για την επίτευξη του σκοπού (παρακίνηση-συμβουλευτικός ρόλος ηγεσίας-δεξιότητες επικοινωνίας)

Το σεμινάριο μπορεί να παρακολουθήσει : κάθε στέλεχος και υπάλληλος δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Διάρκεια: 250 ώρες συμβατικής διδασκαλίας και προσωπικής ενασχόλησης 

Τρόπος διεξαγωγής: online, στα ελληνικά 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: Απολυτήριο Λυκείου

Κόστος σεμιναρίου: 180€

Θεματικές Ενότητες

1. Χαρτογράφηση της Ομάδας

 • Ορισμός
 • Τύποι
 • Στάδια διαμόρφωσής της
 • Χαρακτηριστικά της
 • Διεργασία
 • Σχεδιασμός
 • Ρόλοι σε αυτήν

2. Απόδοση Ομάδας

 • Παράγοντες επιτυχίας της
 • Επίδρασή της στο άτομο
 • Διαδικασία αποφάσεων
 • Δημιουργική επίλυση προβλημάτων

3.Δεξιότητες Ομαδικής Εργασίας

 • Εσωτερική παρακίνηση
 • Συναισθηματική Νοημοσύνη
 • Διαπροσωπικές Συμπεριφορές
 • Η σημασία της Επικοινωνίας

4.Διατήρηση και Ανάπτυξη της Ομάδας

 • Διατήρηση Ομάδας
 • Χτίσιμο Ομάδας
 • Ψυχική Ισορροπία
 • Η Δυναμική της Ομάδας
 • Ο Ρόλος του Ηγέτη
 • Διαχείριση Συγκρούσεων στην Ομάδα

5. Υποκίνηση – Συμβουλευτικός Ρόλος Ηγεσίας

 • Η Υποκίνηση με βάση τις προσωπικές ανάγκες
 • Εμπλουτισμός της εργασίας ως μέσο υποκίνησης
 • Η σύνθεση της προσωπικότητας του Ηγέτη
 • Συστημική Λήψη Αποφάσεων

Δίνονται ακόμη δύο (2) σταθμισμένα ψυχομετρικά tests με πλήρη οδηγό εκπόνησής τους

 • Το ένα test οδηγεί στην εξαγωγή του «ατομικού κώδικα προσωπικότητας» και
 • Το δεύτερο στη «δήλωση θέσης» κάθε συμμετέχοντος.

Μετά το πέρας του προγράμματος θα δοθεί κοινό πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το CE.A.R.S και το Marconi University

cms meeting department-550x0
Κατηγορία: Εργασιακό Περιβάλλον
Ώρες: 250
Τρόπος E-learning
Κόστος 180€

elGreek