Κύμινα: 2391041563 - Σίνδος: 2310796964 - Άδενδρο 2391031985

Πιστοποιημένος Υπάλληλος Υποδοχής


ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ

Ο τουρισμός αδιαμφισβήτητα είναι ένας από τους πιο σημαντικούς και με μεγάλη προοπτική κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Μοχλός ανάπτυξης για τη χώρα μας, οι τουριστικές υπηρεσίες αποτελούν ταυτόχρονα και ένα από τα πλέον προσοδοφόρα, ευχάριστα αλλά και ενδιαφέροντα επαγγέλματα. Η ραγδαία ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου τα τελευταία χρόνια σε συνδυασμό με την ανάγκη για προσφοράς υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, γεννά την ανάγκη για δημιουργία επαγγελματικών στελεχών με εξειδικευμένες γνώσεις και ικανότητες που να μπορούν επαρκώς να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του κλάδου.

Ο υπεύθυνος υποδοχής ενός ξενοδοχείου:

 • Έχει την ευθύνη της επικοινωνίας με τους πελάτες, από την άφιξη μέχρι και την αναχώρησή τους. Συγκεκριμένα, εξυπηρετεί τις ανάγκες των πελατών και παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες τουριστικού, πολιτιστικού και πρακτικού χαρακτήρα καθώς και για τις δυνατότητες ενασχόλησης με δραστηριότητες αναψυχής.
 • Λαμβάνει μέτρα για την ασφάλεια των πελατών και των προσωπικών τους αντικειμένων.
 • Διευκολύνει τις συναλλαγές τους σε συνάλλαγμα και την πρόσβαση τους στα διαθέσιμα μέσα επικοινωνίας (τηλέφωνο, παραδοσιακό ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λ.π.).
 • Διαχειρίζεται τους φακέλους των πελατών και ενημερώνει τον κατάλογο των παρεχόμενων υπηρεσιών για την έκδοση τιμολογίων. Λαμβάνει μέριμνα για την έκδοση του λογαριασμού σύμφωνα με τους συμφωνηθέντες όρους και συνθήκες.
 • Συνεργάζεται με τα άλλα τμήματα της τουριστικής επιχείρησης και ενεργεί για την ανανέωση και την προμήθεια των αποθεμάτων σε προϊόντα υποδοχής και εξοπλισμού φιλοξενίας κ.ά.

Απαιτούμενες Δεξιότητες: 

Ο υπάλληλος υποδοχής και φιλοξενίας πρέπει να διαθέτει οργανωτικότητα, επικοινωνιακές δεξιότητες και αμεσότητα με τους  πελάτες. Είναι σημαντικό να έχει ευγενική και ευχάριστη συμπεριφορά και να μπορεί να αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και αποτελεσματικότητα δύσκολες και απρόβλεπτες καταστάσεις.

Περιεχόμενα του μαθήματος:

 • Εισαγωγή στον τουρισμό
 • Κανόνες συμπεριφοράς
 • Εξυπηρέτηση πελατών
 • Εκπαίδευση υποδοχής
 • Διαχείριση παραπόνων
 • Τηλεφωνική επικοινωνία
 • Κρατήσεις
 • Έκδοση εισιτηρίων
 • Τεχνικές αύξησης πωλήσεων
 • Οργάνωση Συνεδρίων & Εκθέσεων
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο
 • Πρακτική κατάρτιση: Εκμάθηση των προγραμμάτων ERMIS & NOVUS.

Πληροφορίες συμμετοχής στα μαθήματα και την πιστοποίηση

Διάρκεια Σεμιναρίων:  60 ώρες(3,5 ώρες). Μέσω διαδικτύου 3,5 μήνες με απεριόριστες ώρες πρόσβασης στην πλατφόρμα τηλεκατάρτισης.

Σε κάθε ενότητα οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να παραδώσουν εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος εργασία που ανατίθεται από τον/την εκπαιδευτή/τρια του προγράμματος. Στους εκπαιδευόμενους παρέχεται συνεχής ανατροφοδότηση μέσω του forum της πλατφόρμας και με e-mails.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου χορηγείται:

 • Βεβαίωση Επιμόρφωσης μέσω σεμιναρίου με τίτλο: «Πιστοποιημένο στέλεχος Υποδοχής Ξενοδοχείου».
 • Συνοδευτικό έντυπο Europass με ανάλυση των θεματικών ενοτήτων και του τρόπου υλοποίησης του προγράμματος, με την απόδοση των ανάλογων ευρωπαϊκών πιστωτικών μονάδων ECVET.
 • Λόγω της υιοθέτησης του Εθνικού Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας στην εκπαίδευσηαπό τον φορέα υλοποίησης του σεμιναρίου αποδίδεται επίσης επιπρόσθετο έντυπο αναλυτικής πορείας του καταρτιζομένου κατά την διάρκεια του προγράμματος επιμόρφωσης που έχει επιλέξει (αναλυτική Βαθμολογία & σχολιασμός απόδοσης από τον επιστημονικά υπεύθυνο του έργου).

Η πιστοποίηση των σπουδαστών είναι προαιρετική και γίνεται από την εταιρεία Vellum Global Educational Services SA με εξτρα κόστος 120€. Οι κάτοχοι των πιστοποιήσεων αποκτούν ένα ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το βιογραφικό τους αλλά και για την αγορά εργασίας, καθώς είναι σε θέση να προσφέρουν τις ειδικευμένες υπηρεσίες στα αντίστοιχα αντικείμενα, τόσο στην ελληνική επικράτεια όσο και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό.

Για τα πάρει το πιστοποιητικό ο υποψήφιος θα πρέπει να επιτύχει στην εξεταστική διαδικασία πιστοποίησης, με ποσοστό επιτυχίας 80%. Επισημαίνεται πως σε περίπτωση αποτυχίας, ο κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα επανάληψης της εξεταστικής διαδικασίας.

 

Αρχικό κόστος συμμετοχής:430€ (καταβολή 3 δόσεις)

Τιμολογιακή πολιτική

 • Προεξόφληση των διδάκτρων ή προεγγραφή και καταβολή της πρώτης δόσης 15 ημέρες πριν την έναρξη κάθε σεμιναρίου: 15% έκπτωση.
 • Για κατόχους κάρτας ανεργίας, Κάρτας Νέων και φοιτητές: 15% έκπτωση (καταβολή 2 δόσεις).
 • Για group από 5 άτομα και πάνω: 10% έκπτωση (καταβολή 2 δόσεις).

 

Συνδυάστε το με Αγγλικά, Ιταλικά ή ΡώσικαΚλικ Εδώ

Λεπτομέρειες Σεμιναρίου

Κατηγορία: Τουρισμός
Διάρκεια: 3,5 μήνες/ 60ώρες
Τρόπος: E-learning
Κόστος: 430€

elGreek