Κύμινα: 2391041563 - Σίνδος: 2310796964 - Άδενδρο 2391031985

Διοίκηση Μονάδων Υγείας


Τα Κ.Δ.Β.Μ. Νίκη Π. Καραθανάση, πιστοποιημένα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με κωδ. αδείας 2101150, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό οργανισμό CE.A.R.S (Center of Academic Research and Studies) διοργανώνουν σεμινάριο στη διοίκηση μονάδων υγείας.

Σκοπός του προγράμματος είναι να προσφέρει γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς:

 • Σχεδιασμός, προγραμματισμός και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού
 • Οικονομική διαχείριση μονάδων υγείας
 • Ηγεσία και λήψη αποφάσεων στις μονάδες υγείας

Το σεμινάριο μπορούν να παρακολουθήσουν:

 • Εργαζομένοι σε μονάδες υγείας
 • Φοιτητές
 • Ενεργά στελέχη μονάδων υγείας
 • Άτομα που επιθυμούν να ενταχθούν στον χώρο της διοίκησης μονάδων υγείας
 • Οικονομολόγοι και αποφοίτοι διοίκησης επιχειρήσεων που επιθυμούν να επικαιροποιήσουν τις γνώσεις τους σε θέματα διοίκησης μονάδων υγείας
 • Άλλοι ενδιαφερόμενους

Διάρκεια: 250 ώρες συμβατικής διδασκαλίας και προσωπικής ενασχόλησης 

Τρόπος διεξαγωγής: online, στα ελληνικά

Απαιτούμενα δικαιολογητικά: απολυτήριο Λυκείου

Κόστος σεμιναρίου:    150€

Ενότητες:

 1.  Το σύστημα υγείας στην Ελλάδα
 2.  Νομοθετικό Πλαίσιο
 3. Ηγεσία και διοίκηση μονάδων υγείας
 4. Οικονομική της υγείας
 5. Οικονομική αξιολόγηση υπηρεσιών υγείας
 6. Τεχνολογία της υγείας
 7. Διαδικασία λήψης αποφάσεων Seem to be the next soon.
 8. Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού
 9. Κοινωνιολογία της υγείας

Μετά το πέρας του προγράμματος θα δοθεί πιστοποιητικό επιμόρφωσης από το CE.A.R.S

Κατηγορία: Διοίκηση
Ώρες: 250 
Τρόπος: E-learning
Κόστος: 150€ 

elGreek