Κύμινα: 2391041563 - Σίνδος: 2310796964 - Άδενδρο 2391031985

Γραμματειακής Υποστήριξης


Πιστοποιημένο Στέλεχος Γραμματείας

Γραμματέας Διεύθυνσης

Είναι το στέλεχος με τα πιο σύνθετα καθήκοντα στην ιεραρχία του επαγγέλματος,  καθώς αυτά έχουν ως σημείο αναφοράς την οργάνωση, τον συντονισμό, την στήριξη των δραστηριοτήτων και εργασιών των ανώτερων διευθυντικών στελεχών των επιχειρήσεων ή οργανισμών και προϋποθέτουν μεγαλύτερο βαθμό ευθύνης και πρωτοβουλίας.

Τι περιέχει το πρόγραμμα;

Θα διδαχθείς να επιδεικνύεις δεξιότητες σε διάφορες εφαρμογές, και οι εργασίες που θα πρέπει να παραδώσεις στην μέντορα του μαθήματος προς αξιολόγηση, οι οποίες:

Έχουν δημιουργηθεί σύμφωνα με το διεθνές επιχειρηματικό περιβάλλον και είναι σεναριακής μορφής.

Αντανακλούν τη χρήση της Τεχνολογίας της Επικοινωνίας και των Πληροφοριών στον σύγχρονο εργασιακό χώρο.

Απαιτούν ευχέρεια στη χρήση εφαρμογών για τη συλλογή και να παρουσίαση δεδομένων, για την επίλυση προβλημάτων και την επικοινωνία με τους συνεργάτες και τους συναδέλφους σου.

Διδακτικές Ενότητες:

 1. Το Επάγγελμα της Γραμματέως
 2.  Οργάνωση /Λειτουργία Γραφείου – Το Γραφείο στα Πλαίσια της Επιχείρησης
 3.  Το Αρχείο της Επιχείρησης
 4. Διαχείριση Δεδομένων
 5.  Οργάνωση Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και Εξυπηρέτηση Πελατών
 6.  Εμπορική Αλληλογραφία
 7. Επικοινωνία και Δημόσιες Σχέσεις
 8. Περί Εταιρειών
 9. Εισαγωγή στο Σύγχρονο Management
 10. Διαδικασία Πρόσληψης, Επιλογής και Αξιολόγησης Προσωπικού
 11. Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Λεπτομέρειες Σεμιναρίου

Κατηγορία: Εκπαίδευση
Διάρκεια: 3,5 μήνες
Κόστος: 420€
Τρόπος: E-learning

elGreek