Τα Κ.Δ.Β.ΜΝίκη Π. Καραθανάση, πιστοποιημένα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με κωδ. αδείας 2101150, σε συνεργασία με τον φορέα πιστοποίησης προσόντων  UNICERT διοργανώνει  σεμινάριο με θέμα το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσόντων.

Ο σκοπός του σεμιναρίου είναι η βασική ενημέρωση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 και τις πρακτικές επιπτώσεις του. Το σεμινάριο στοχεύει στην ενημέρωση, προτείνοντας λύσεις σε καίρια σημεία για την προστασία της εταιρίας και την εναρμόνισή της σύμφωνα με τον νέο Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR).

Ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αυξάνει σημαντικά την υποχρέωση των εταιριών και τη συμμόρφωσή τους ως προς τη προστασία των προσωπικών δεδομένων έχοντας πλέον την ανάγκη αντιμετώπισης των νέων αναγκών που προβλέπουν πρόστιμα ισάξια με το 4% του ετήσιου τζίρου της εκάστοτε εταιρίας και με ανώτατο όριο μέχρι 20 εκατομμύρια ευρώ.

Με το πέρας του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα έχουν ενημερωθεί για τις βασικές απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Στη διάρκεια των μαθημάτων δίνεται η δυνατότητα, μέσα από πραγματικά παραδείγματα να δωθούν συμβουλές και λύσεις για την προστασία και αντιμετώπιση τυχών προβλημάτων που θα παρουσιαστούν στον εκάστοτε χώρο εργασίας.

Διάρκεια:  8 ώρες 

Τρόπος διεξαγωγήςΔια ζώσης ή E-learning 

Κόστος σεμιναρίου:  80 €