Κέντρα Ξένων Γλωσσών & Κ.Δ.Β.Μ.

ΝΙΚΗ ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗ

ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ALOHA

ΡΟΜΠΟΤΙΚΗ

 

Τα κέντρα Ξένων Γλωσσών Καραθανάση ιδρύθηκαν το 1991, 1993, 2006 στην Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα στα Κύμινα, στο Άδενδρο και στην Σίνδο Θεσσαλονίκης αντίστοιχα. Τα κέντρα μας είναι συνυφασμένα με την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα στη διδασκαλία ξένων γλωσσών, πληροφορικής και όχι μόνο.

Η άψογη λειτουργία μας στηρίζεται:

  • στην απόλυτη οργάνωση των εκπαιδευτικών μας προγραμμάτων,
  • στην επιτυχημένη επιλογή βιβλίων,
  • στους άριστους καθηγητές μας με πολυετή πείρα και συνεχής κατάρτιση στις συνεχώς νέες εξελίξεις στο χώρο της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης και
  • στο αμείωτο μεράκι της διεύθυνσης που επαγρυπνεί συνεχώς έτσι ώστε να παρέχονται υπηρεσίες υψηλής ποιότητας στους μαθητές μας.

Επιδίωξη μας και ευχή μας είναι να κατακτάτε την γνώση εύκολα και να αποκτάτε τα πτυχία σας χωρίς δυσκολία διότι εμείς ξέρουμε και μπορούμε να σας δείχνουμε τον τρόπο.

Παράλληλα με τις ραγδαίες εξελίξεις του κλάδου είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσουμε ότι έπειτα από απόφαση του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π) έχοντας υπόψιν τις διατάξεις του ν. 4093/2012 και με απόφαση

που ελήφθη κατά την 191η – 19/11/15 συνεδρίαση του χορηγεί άδεια για Κέντρο Δια Βίου Μάθησης 1 στον φορέα με επωνυμία Νίκη Π. Καραθανάση. Σαν ΚΔΒΜ εστιάζουμε στην Εκπαίδευση και στη Διά Βίου Μάθηση ανθρώπων κάθε ηλικίας.  

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ

Στοχεύουμε:

  • στη δημιουργία θετικής στάσης προς τη μάθηση

 

  • την ενίσχυση των ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην εκπαίδευση

 

  • στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου

 

  • την ενίσχυση των δυνατοτήτων πρόσβασης στην αγορά εργασίας και  

 

  • στη σύνδεση ή επανασύνδεση με την εκπαιδευτική διαδικασία ενηλίκων, οι οποίοι για οποιονδήποτε λόγο δεν ολοκλήρωσαν την υποχρεωτική εκπαίδευση

Έτσι δημιουργούμε ίσες ευκαιρίες για όλους στον ραγδαία εξελισσόμενο και αναπτυσσόμενο τομέα της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Ευχή και επιδίωξη μας είναι να πετυχαίνετε τον στόχο σας και να βελτιώνετε τη ζωή σας.

Νίκη Καραθανάση

Director.