Κύμινα: 2391041563 - Σίνδος: 2310796964 - Άδενδρο 2391031985

Ρώσικα για ΤουρισμόΡώσικα για Τουρισμό

Μάθετε τώρα να μιλάτε Ρώσικα σε 30 μαθήματα μόνο.

Μαθήματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επαγγελμάτων τουρισμού.

Μέσα από 30 μαθήματα που αφορούν καθημερινές καταστάσεις 

Τα μαθήματα προορίζονται για ενήλικες που ασχολούνται με το διεθνή τουρισμό, απασχολούμενοι σε ξενοδοχεία, εστιατόρια και μαγαζιά.  Τα μαθήματα θα μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν από όσους θέλουν να επισκεφτούν μία Ρωσόφωνη χώρα για τουρισμό.

Το μάθημα έχει ποικίλους βασικούς στόχους:

  • κατανόηση και αλληλεπίδραση σε συνηθισμένες καταστάσεις που χαρακτηρίζουν τους τουρίστες στο εξωτερικό, δηλαδή τη δημιουργία επικοινωνιακών δεξιοτήτων σε καθημερινές καταστάσεις. Η επικοινωνιακή δεξιότητα σημαίνει απόκτηση όλων των τύπων επικοινωνίας (γραπτή και προφορική), τις υποκείμενες ικανότητες και συνήθειες για να μπορεί να χρησιμοποιεί τη γλώσσα σε σημαντικές καταστάσεις και τομείς επικοινωνίας σύμφωνα με τις κοινωνικές, επαγγελματικές και πολιτιστικές ανάγκες των ατόμων,
  • απόκτηση βασικού λεξιλογίου που παρουσιάζεται σε θεματικές ενότητες: Στο ξενοδοχείο, στο εστιατόριο, στα μαγαζιά,
  •  εκμάθηση και χρήση ορισμένων σημαντικών κανόνων της γραμματικής,
  • απόκτηση βασικής γνώσης σχετικά με την κουλτούρα επικοινωνίας με τους Ρωσόφωνους τουρίστες (τελειοποιώντας την εθιμοτυπία στη Ρωσική γλώσσα και την κουλτούρα της επικοινωνίας),
  • ανάπτυξη δεξιοτήτων για το σχεδιασμό ενός ατομικού σχεδίου μάθησης.

 

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, έχουν επιλεχθεί 30 καταστάσεις συνήθεις για τους τουρίστες του εξωτερικού. Οι διάλογοι και τα 30 βίντεο βασίζονται σε αυτές τις καταστάσεις.

Όσοι επιθυμούν να πάρουν και πτυχίο μπορούν να συνεχίσουν στο πρόγραμμα των 120 ωρών. Σε ένα χρόνο μπορείτε να πιστοποιηθείτε σε επίπεδο Α2 βάσει του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).

Για περισσότερες πληροφορίες:

 

elGreek