Κύμινα: 2391041563 - Σίνδος: 2310796964 - Άδενδρο 2391031985

100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ100% ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Με 100% επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις πιστοποίησης υπολογιστών το πρώτο τρίμηνο του 2017.

 

Το αποτέλεσμα αυτό  ανέδειξε για μια ακόμη χρονιά τα φροντιστήρια μας ως εγγύηση για πολλές επιτυχίες! H τεράστια επιτυχία των μαθητών μας  αποδεικνύει την τέλεια προετοιμασία των μαθητών του φροντιστηρίου και  την  αποτελεσματικότητα των καθηγητών μας. 

 

Το Πιστοποιητικό Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υαναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αποδεκτό από το Α.Σ.Ε.Π., απευθύνεται σε άτομα κάθε ηλικίας που επιθυμούν να αποδεικνύουν τις γνώσεις τους στη χρήση εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου, σε στελέχη εταιριών και επιχειρήσεων που οι διοικήσεις τους έθεσαν αντίστοιχα πρότυπα γνώσεων και σε οποιονδήποτε επιθυμεί να έχει μια βασική γνώση χειρισμού Η/Υ και των πιο δημοφιλών εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου.

Το σχήμα πιστοποίησης γνώσης πληροφορικής ή χειρισμού Η/Υ (UNICERT PRIMARY) είναι διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012, γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι η διαδικασία πιστοποίησης γίνεται με αμεροληψία και με τεκμηριωμένη επάρκεια, ενώ παράλληλα καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών-μελών της E.A. (European cooperation for Accreditation).

elGreek