Κύμινα: 2391041563 - Σίνδος: 2310796964 - Άδενδρο 2391031985

Επιτυχόντες 2016


Αποτελέσματα 2016

46 Επιτυχόντες 

ΑΓΓΛΙΚΑ

1 πτυχίο CAMBRIDGE C.P.E. (PROFICIENCY) C2

1 πτυχίο MSU (PROFICIENCY) C2 

10 πτυχία MICHIGAN E.C.P.E. (PROFICIENCY) C2

6 πτυχία MICHIGAN MET B2 

1 πτυχίο CAMBRIDGE F.C.E. B2

13 πτυχία UNIVERITY OF LONDON PTE Β2

1 πτυχίο TIE B2

1 πτυχίο MICHIGAN BCCE B1

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

1 πτυχίο ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

 

1 πτυχίο GOETHE ZERTIFICAT C1

 

3 πτυχία GOETHE ZERTIFICAT B2

 

2 πτυχία GOETHE ZERTIFICAT B1

ΓΑΛΛΙΚΑ

3 πτυχία DELF B2

1 πτυχίο ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΙΣΠΑΝΙΚΑ

1 πτυχίο Β2


elGreek