Κύμινα: 2391041563 - Σίνδος: 2310796964 - Άδενδρο 2391031985

Επιτυχόντες 2015


Αποτελέσματα 2015

42 Επιτυχόντες 

ΑΓΓΛΙΚΑ

4 πτυχία MSU Proficiency C2

4 πτυχία MICHIGAN Proficiency

1 πτυχίο Cambridge B2

4 πτυχία MSU Lower

14 πτυχία PTE Lower B2

5 πτυχία PTE Pre-Lower B1

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

3 πτυχία B1

ΓΑΛΛΙΚΑ

1 πτυχίο Γαλλική Φιλολογία

1 πτυχίο Proficiency

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

5 πτυχίαUnicert Primary (ΑΣΕΠ – Word – Excel – Internet)


elGreek