Κύμινα: 2391041563 - Σίνδος: 2310796964 - Άδενδρο 2391031985

Επιτυχόντες 2014


Αποτελέσματα 2014 

36 Επιτυχόντες  

ΑΓΓΛΙΚΑ

2 πτυχία Michigan E.C.P.E. Γ2

4 πτυχία MSU Γ2 Proficiency CELP

 1 πτυχίο Cambridge Proficiency CPE Γ2

1 πτυχίο Cambridge F.C.E. B2 Lower

9 πτυχία P.T.E. London Edexcel B2

1 πτυχίο TOEIC B2

1 πτυχίο Michigan E.C.C.E. B2

2 πτυχία T.I.E. Β2

2 πτυχία T.I.E. Β1++

5 πτυχία P.T.E. London Edexcel B1

ΓΑΛΛΙΚΑ

1 πτυχίο C2 Proficiency

3 πτυχία Β1

ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ

2 πτυχία Β1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

1 πτυχίο Unicert Primary (ΑΣΕΠ – Word – Excel – Internet)


elGreek