Κύμινα: 2391041563 - Σίνδος: 2310796964 - Άδενδρο 2391031985

Επιτυχόντες 2013


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2013

58 Επιτυχόντες 

Πτυχία Αγγλικών 

8 Michigan Proficiency

6 TOEIC Γ1

2 Michigan Lower

22 PTE Edexcel B2

9 TOEIC B2

4 PTE Edexcel B1

Πτυχία Γαλλικών

2 επιπέδου Α1

Πτυχία Γερμανικών

2 επιπέδου Β2

1 επιπέδου Γ1

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

3 πτυχία UNICERT PRIMARY (ΑΣΕΠ – Word – Excel – Internet)


elGreek