Κύμινα: 2391041563 - Σίνδος: 2310796964 - Άδενδρο 2391031985

Επιτυχόντες 2012


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2012

43 Επιτυχόντες

Πτυχίο Αγγλικών

6 MICHIGAN PROFICIENCY C2

5 MICHIGAN Β2 (LOWER)

11 PTE EDEXCEL Β2 (LOWER)

5 EDEXCEL Β1 ΜΑΙΟΣ

4 TIE ΜΑΙΟΣ (Β1)

 

Πτυχίο Γερμανικών

1 C1

2 Β2

3 Β1

6 Πτυχίο Η/Υ


elGreek