Κύμινα: 2391041563 - Σίνδος: 2310796964 - Άδενδρο 2391031985

Επιτυχόντες 2011


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2011

58 Επιτυχόντες 

Πιο αναλυτικά, την χρονιά αυτή οι μαθητές μας απέκτησαν: 

Πτυχία Αγγλικών

8 Michigan Proficiency 

26 Edexcel Lower

2 Michigan Lower

6 TIE

8 Cambridge Standard

Michigan B1

2 Edexcel B1

Πτυχία Γερμανικών

2 Goethe Zertifikat B2

3 Πτυχία γνώσης Η/Υ


elGreek