Κύμινα: 2391041563 - Σίνδος: 2310796964 - Άδενδρο 2391031985

Επιτυχόντες 2010


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2010

73 Επιτυχόντες

Πιο αναλυτικά, την χρονιά αυτή οι μαθητές μας απέκτησαν: 

Πτυχία Αγγλικών

 2   EDEXCEL C2 PROFICIENCY

4 MICHIGAN E.C.P.E. PROFICIENCY

15 EDEXCEL Β2 LOWER

6 LOWER MICHIGAN ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

4 T.I.E. B2

2 BCCE

4 EDEXCEL (B1)

3 ΤΙΕ Β1

Πτυχία Γαλλικών

 1 B1  ΜΑΪΟΣ 2010

1 B2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2010

Πτυχία Γερμανικών

1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑ

4 ZERTIFIKAT B2

10 ZERTIFIKAT B1

Πτυχία γνώσης Η/Υ

14 CAMBRIDGE


elGreek