Κύμινα: 2391041563 - Σίνδος: 2310796964 - Άδενδρο 2391031985

Home Page


espa

“Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” – Nelson Mandela

ρομποτική για παιδια κάθε ηλικίας

Eργαστήρια ρομποτικής, των Κ.Δ.Β.Μ. Νίκη Καραθανάση,  για τους μικρούς μας φίλους. 

Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε τις φυσικές, γνωστικές, δημιουργικές και κοινωνικές ικανότητες και δεξιότητες των μαθητών μας.

Θα μελετήσουμε όλο το φάσμα του STEM ( Φυσική, Προγραμματισμό, Μηχανική , Μαθηματικά) και της εκπαιδευτικής Ρομποτικής χρησιμοποιώντας  δομικά υλικά LEGO Education 

pcc

Μαθήματα Υπολογιστών


Πιστοποιητικό Γνώσης Πληροφορικής ή Χειρισμού Η/Υ, αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και αποδεκτό από τοΑ.Σ.Ε.Π. για πρόσληψη αλλά και κάθε μεταβολή στο Ελληνικό Δημόσιο και διαπιστευμένο από το Ε.ΣΥ.Δ. κατά ISO/IEC 17024:2012.

Δωρεάν Μαθήματα για Άνεργους και Φοιτητές

Προσωπικό Ασφαλείας (Security)


Το Κ.Δ.Β.Μ. Νίκη Π. Καραθανάση είναι πιστοποιημένο κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων από τον ΕΟΠΠΕΠ, με κωδ. αδείας 2101150, και διοργανώνει σεμινάρια για την υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης προσωπικού ασφαλείας Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας (Ι.Ε.Π.Υ.Α) για την απόκτηση του Απαραίτητου Πιστοποιητικού βάσει των προτύπων που ορίζει  το ΚΕΜΕΑ.

Πρόγραμμα 105 ωρών | για συμμετοχή στις εξετάσεις αρχικής απόκτησης άδειας

Πρόγραμμα 28 ωρών | για συμμετοχή στις εξετάσεις ανανέωσης άδειας

Εκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων

 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την προετοιμασία των Εκπαιδευτών μη τυπικής εκπαίδευσης που επιθυμούν να πιστοποιηθούν στις εξετάσεις του ΕΟΠΠΕΠ για την ένταξή τους στους Πίνακες Εκπαιδευτών Ενηλίκων. Το πρόγραμμα αντικαθιστά το προαπαιτούμενο των 150 διδακτικών ωρών. Καλύπτει τις τελευταίες εξελίξεις στο πεδίο της Εκπαίδευσης Ενηλίκων και υλοποιείται εξ ολοκλήρου μέσω βιωματικών και διαδραστικών μεθόδων.

 

Πιστοποιημένο στέλεχος γραματειακής υποστήριξης

Πιστοποιημένο στέλεχος γραμματειακής υποστήριξης


Υπάλληλοι γραφείου ή γραμματειακής υποστήριξης ζητούνται συνεχώς, αλλά οι απαιτήσεις των εργοδοτών έχουν πλέον αλλάξει. Οι υπάλληλοι πρέπει να μπορούν να δουλεύουν αποτελεσματικά με τις Νέες Τεχνολογίες, να αναπτύσσουν ικανότητες και να τις εφαρμόζουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα και με διάφορα πακέτα προγραμμάτων.

Το σεμινάριο αυτό περιλαμβάνει θεωρητικά αλλά και πρακτικά θέματα καθημερινότητας στον εργασιακό χώρο όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα.

I am raw html block.
Click edit button to change this html